Mai-Lis Hellénius

Mai-Lis har ljust uppsatt hår och ljus jacka
Mai-Lis Hellénius (Foto: Ulf Sirborn)

Under Finsams inspirationsdag den 24 januari 2023 höll Mai-lis Héllenius två livsviktiga föreläsningar med genomgång av aktuell forskning kring rörelsens, matens och stressens betydelse för vår hälsa. Om hur levnadsvanor har betydelse både för oss själva men också för de vi möter i arbetet.

Fysisk aktivitet hjälper mot psykisk ohälsa och utmattning. Även mat och miljön kring måltider kan öka det psykiska välbefinnandet.

I dagens samhälle har stillasittandet ökat och är en av de största riskfaktorerna för ohälsa. Forskning visar att de som sitter stilla långa perioder har ökad risk att drabbas av övervikt, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdom samt cancer. Men det går lätt att motverka.

Många studier visar att små avbrott i stillasittande ger goda effekter när det gäller till exempel blodsocker, midjemått, blodfetter och välbefinnande. Vi mår helt enkelt bättre om vi rör på oss med jämna mellanrum.

Mai-Lis Helénius budskap är att en ändring av livsstilen måste vara rolig och att det aldrig är för sent att ändra på sig. En liten förändring kan ge stor effekt på välmående och hälsa.

Presentationerna till för- och eftermiddagens föreläsningar finns länkade till höger. Förmiddagens föreläsning med namnet “Goda vanor och hur vi håller i dem”, och eftermiddagens “Tillsammans blir vi starka”