Öppen Data Gotland

Samma information till alla

Målet med Öppen Data Gotland var att bygga upp en öppen databas för behovsanalys.

Genom denna skulle fakta och statistik om utvecklingen på Gotland, på ett tydligt och lättförståeligt och delbart sätt samlas på ett ställe, tillgänglig för alla.

Öppen Data Gotland var ett pilotprojekt och inledningsvis tänkt att användas för att uppmärksamma FinsamGotlands verksamhet. Dock var intresset för detta stort, även från Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund.