Finsams pris 2020

De fick Finsams pris 2020

Andra år har vi haft en högtidlig prisutdelning inför publik. Så blev det inte i år. Måndagen den 30 november 2020 delades diplom och blommor ut vid en avskalad ceremoni.

FinsamGotlands pris till arbetsplats:

Pristagarna Therese Lindström, Johannes Hedlund och Caisa Skoggren i förgrunden, i bakgrunden förbundschef Greta Henriksson, pristagare Lars Nordahl samt styrelseordförande Andreas Unger
Imse Vimse, med vd Therese Lindström

Therese Lindström och hennes medarbetare är som företag ett föredöme, då de med stort engagemang tagit emot personer som haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsplatsen ser bortom begränsningar och i stället till kompetenser och resurser. Genom att stötta och uppmuntra ägnar de tid till att handleda, följa upp, skapa struktur och förutsägbarhet så att medarbetarna blivit trygga och därmed fått tillbaka sin självkänsla.Nominerad av Marie Löfstedt, SIUS-konsulent FinsamGotlands pris för samverkan och nyskapande 2020

Nätverket Samverkan mot våld, med sammankallande Caisa Skoggren, Länsstyrelsen Gotland

Samverkan mot våld bildades år 2000, med bred representation från myndigheter och civilsamhällets aktörer. Den pågående pandemin har visat värdet i att nätverket med inarbetade rutiner hanterat de välgrundade farhågorna att fler riskerar att utsättas för våld då de isoleras i hemmet.

Tre hederspriser:

Karina Hedengrahn, enhetschef, Korttidsenheten, Korpen

Karina är alltid öppen för att ge alla som vill jobba inom vården en chans till det. Hon ser till kompetensen och resurserna framför begränsningar. Karina har alltid jobbat för att skapa de bästa förutsättningarna. Det har varit en mycket bra planering samt förankring hos övriga medarbetare och handledare som har spelat en betydande roll. Med sitt öppensinnade ledarskap får hon människor att växa. Nominerad av Sius-konsulenterna, Arbetsförmedlingen

Lars Nordahl, administrativ chef på Wisbygymnasiet

Lars har under många år öppnat upp sin arbetsplats för olika personer som ha haft det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Lars har förmåga att se styrkorna hos en person istället för svårigheterna. Han vågar ge ansvar och utmaningar – vilket stärker personer att klara uppgifter de inte trodde var möjliga. Nominerad av Sius-konsulenterna, Arbetsförmedlingen

Johannes Hedlund, Verksamhetsledare JobbSam 2.0

Johannes har givit samverkan ett ansikte. Hans drivande ledarskap och kunskap om målgruppen har medfört att en klyfta i det gotländska samhället har fyllts och utanförskap har minskat. Nominerad av Emelie Arvidsson, socialsekreterare, stöd och försörjning Socialförvaltningen