Finsams Pris 2022

De fick Finsams pris 2022

Åren 2020-21 har prisutdelningen varit mycket avskalade ceremonier på grund av mötesrestriktioner.
Måndagen den 5 december 2022 delades diplom och blommor ut inför publik vid ett frukostmöte hos Vuxenutbildningen i Visby.

Såväl de arbetsplatser, arbetsledare som samverkansinsatser som utsetts till Finsams pris 2020 är föredömen som gör skillnad. Deras insatser har varit av extra särskilt stor betydelse under den nu avklingande pandemin.

OCH PRISTAGARNA ÄR:

Finsam Gotland frukostmöte 5 dec 2022. Pristagarna Sofia Hellgren, verksamhetschef äldrerboendet Solrosen och Eva Lerman Tjuls plantskola Eskelhem . Foto: Tommy Söderlund
Sofia Hellgren, verksamhetschef på äldreboende Solrosen

Sofia har nominerats av arbetslivscoach vid Avdelningen för arbetsliv och etablering med följande motivering:
Med ett öppet sinne och ett humanistiskt bemötande har Sofia Hellgren öppnad sin verksamhet och erbjudit en arena för en medmänniska med behov av arbetsträning.

Vid Solrosens äldreboende har individen givits möjlighet att pröva, träna och utveckla sina arbetsrelaterade förmågor för att närma sig arbetsmarknaden.

Sofia har förmågan att se och ta vara på kompetensen. Detta har lett till ett minskat utanförskap och ökat individens tilltro till sin egen förmåga att bidra till samhället. Det har också öppnat en väg att möta verksamhetens kompetensförsörjning.

Eva Lerman, Tjuls Plantskola AB, Eskelhem

Eva har nominerats av Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter.
Eva Lerman har under många år tagit emot personer som behöver praktik för att lära sig nya arbetsuppgifter, få kunskap och erfarenhet av arbetsmarknaden.

Genom kortare praktik som lett till säsongsanställningar har personer fått möjlighet till ett första jobb och en referens vidare i livet.

Eva har genom sitt personliga trygga sätt fått sina medarbetare att växa och utvecklas till att bli mer anställningsbara. Hon ger alla en chans att visa vad hen kan.

Med sin öppna inställning visar Eva Lerman att mångfald berikar arbetslivet.