Revision 2020

Revision, verksamhetsåret 2020

Revisionen är utförd av Birgitta Johansson Vognsen (KPMG) och Carin Backlund (Region Gotland)