Sahar Almashta 2017

Sahar har mörkt uppsatt hår och mörkblå blus
Sahar Almashta: Konkreta verktyg och folkbildning. Onsdagen den 11 oktober (2017) klockan 8.30-12.00

Konkreta verktyg och folkbildning: Integration i praktiken

Bra bemötande, fungerande mångfald, kommunikation och organisationsutveckling är något föreläsaren Sahar Almashta brinner för. Hon är född i Babylon, och hennes erfarenheter som inflyttad är något hon använder sig av när hon utbildar och ger konkreta råd i hur arbetsplats bäst blir integrerad.

Modigare och tydligare dialog i kombination med ömsesidig respekt och empati är nyckeln menar Sahar, som med humor och engagemang ger exempel på hur mycket som går att vinna.

Så här skriver Sahar Almashta på sin hemsida:

Vi har ett mål, att uppnå integration i praktiken. Det kan låta som en självklarhet. Men världen förändras snabbt och globaliseringen är ett faktum. Vi kommer behöva möta varandra.

Så hur gör vi det på bästa sätt? För detta behövs enkla och användbara verktyg. Oavsett om du är en organisation, myndighet eller enskild arbetsgivare som vill underlätta kommunikation och möjliggöra ett möte på så lika villkor som möjligt.

Vårt uppdrag består av två delar: Folkbildning och konkreta verktyg. Båda dessa är beroende av varandra, för att vara så givande och effektiva som möjligt.