Ullakarin Nyberg 2018

Ullakarin har kort mörkt hår och svart jacka
Ullakarin Nyberg: Konsten att rädda liv. Måndagen den 15 oktober klockan 12.30-16.00

Konsten att rädda liv: Våga tala om psykisk ohälsa

“Var uppmärksam på hur människor mår.
Det är bättre att göra något litet än ingenting alls.”

Ullakarin Nyberg har lång erfarenhet som psykiater. I sitt yrke föreläser honom psykisk ohälsa och suicidprevention.

Genom konkreta råd och exempel visar hon hur man kan prata om det som är svårt och om vikten av att inte blunda för andra lidande. Hur ska man våga gripa in när man ser att någon mår dåligt?

Ullakarin Nyberg är en mycket uppskattad föreläsare som 2018 återkomm till Inspiration Finsam.

Inspirerande läsning

Boken är utgiven på Natur och Kultur förlag (2018) ISBN:9789127141728

Suicidprevention i praktiken

Författare: Ullakarin Nyberg

Suicidrisk är bland det svåraste att hantera inom vården. Eftersom självmordstankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och lidandet går att behandla.

Boken ger dels kunskap om de psykiatriska tillstånd som utgör riskfaktorer för självmord, med konkreta råd om bemötande och behandling. Dels visar författaren via många fallexempel och berättelser hur suicidalitet kan yttra sig på olika sätt, samt vilka åtgärder som kan förhindra självmord. Suicidprevention i praktiken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom psykiatri och vård.

Framsida på boken Konsten att rädda liv
Boken är utgiven på Natur och Kultur förlag (2013) ISBN:9789127134966

Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord

Författare: Ullakarin Nyberg

Varför tar en människa sitt liv? Går det att förhindra, finns det varningstecken? Och vad kan man göra om man anar att någon har tankar på självmord?

Konsten att rädda liv handlar om att bryta den tystnad som ofta omger psykisk ohälsa och självmord. Genom konkreta råd och exempel visar Ullakarin Nyberg hur man kan prata om det som är svårt och vad man kan säga och göra i mötet.

Framsida på boken Aldrig ensam
Boken är utgiven av Lava förlag (2018) ISBN: 9789188529930

Aldrig ensam

Författare: Charlie Eriksson, Ullakarin Nyberg och Peder Björling

I boken ALDRIG ENSAM berättar entreprenören Charlie Eriksson, 25, om sin egen resa och de erfarenheter av psykisk ohälsa som han delar med många andra unga människor.

Varje kapitel kommenteras av psykiatern Ullakarin Nyberg som förklarar vad som händer i Charlies huvud och kropp.