Ullakarin Nyberg

Ullakarin har kort mörkt hår och svart jacka
Ullakarin Nyberg

Våga prata om psykisk hälsa och ohälsa

Ullakarin Nyberg har lång erfarenhet som psykiater. I sitt yrke föreläser hon om psykisk ohälsa och suicidprevention.

Fredagen den 10:e februari 2023 höll Ullakarin en föreläsning om psykisk hälsa i pandemins spår. En föreläsning om hur man kan prata om det som är svårt och om vikten av att inte blunda för andras lidande. Hur ska man våga gripa in när man ser att någon mår dåligt?

Länk till Ullakarins presentation samt ytterligare material finns länkat till höger.

Böcker

Framsida på boken Konsten att rädda liv
Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord
Författare: Ullakarin Nyberg

Varför tar en människa sitt liv? Går det att förhindra, finns det varningstecken? Och vad kan man göra om man anar att någon har tankar på självmord?

Konsten att rädda liv handlar om att bryta den tystnad som ofta omger psykisk ohälsa och självmord. Genom konkreta råd och exempel visar Ullakarin Nyberg hur man kan prata om det som är svårt och vad man kan säga och göra i mötet.

Röd bokframsida med titeln Suicidprevention i praktiken skrivet i vitt
Suicidprevention i praktiken
Författare: Ullakarin Nyberg

Suicidrisk är bland det svåraste att hantera inom vården. Eftersom självmordstankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och lidandet går att behandla.

Boken ger dels kunskap om de psykiatriska tillstånd som utgör riskfaktorer för självmord, med konkreta råd om bemötande och behandling. Dels visar författaren via många fallexempel och berättelser hur suicidalitet kan yttra sig på olika sätt, samt vilka åtgärder som kan förhindra självmord. Suicidprevention i praktiken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom psykiatri och vård.

Bild på tecknad luftballong med himmel och moln i bakgrunden. Boktiteln står på ballongen.
Konsten att mötas: från mingelångest till allvarliga samtal
Författare: Kattis Ahlström, Stefan Einhorn, Ullakarin Nyberg

Tycker du om att mingla? Eller försjunker du hellre i ett riktigt djuplodande samtal om livets mening? Möten tillhör det mest centrala i livet, allt från tillfälliga träffar till relationer som varar livet ut. Författarnas förhoppning är att denna bok ska underlätta för människor att mötas.