UngKomp 2.0

Extra stöd i mellanrummet

Projektet UngKomp 2.0 handlade om att ge extra stöd i mellanrummet mellan olika insatser, för unga med komplexa svårigheter att nå självständighet i vuxenvärlden samt etablera sig på arbetsmarknaden.

Projektet var en utvecklingsinsats inom det multikompetenta teamet UngKomp på Gotland.