Vanja

Närbild på Vanja som har blå tröja och står lutad mot ett träd
Närbild på Vanja som har blå tröja och står lutad mot ett träd

Nya förbundschefen:

“Jag tycker om att göra saker som skapar förändring”

Vanja Stenius blir ny förbundschef för Finsam Gotland. Hon ser fram emot det nya jobbet:
“Jag har förstått att inom Finsam kan man verkligen genomföra saker och göra skillnad!”

Det där med att “göra skillnad” är viktigt för Vanja Stenius.
– Jag har en bakgrund inom forskning och jag vill att vetenskapen ska användas till att förbättra världen. Jag tycker om att göra saker som skapar förändring.

Vanja Stenius kommer närmast från en tjänst som projektutvecklare vid Region Gotland, men hon har en lång resa bakom sig.
Vanja föddes i Sverige, men under större delen av sin uppväxt bodde hon i USA. Där studerade hon psykologi och kriminologi, började forska och arbetade bland annat med ett nationellt projekt om våldsutsatta kvinnor med både missbruk och psykisk ohälsa.
Hon såg att den behandling de fick ofta saknade helhetssyn. En kvinna kunde behandlas för sitt missbruk, utan att man tog hänsyn till de trauman som hon varit med om.
– Man måste titta på helheten och inte bara på de specifika problemen, konstaterar Vanja Stenius.

Vanja Stenius gillar det arbete som Finsam gör för att stötta samverkan mellan myndigheter och skapa en helhetssyn kring människors livssituation.
– Jag har jobbat i både Europa och USA med individfokuserad systemintegrering – alltså hur man får myndigheter att samverka kring individer på ett smidigt sätt. När det skapas stuprör faller folk mellan stolarna, men om alla sitter ner tillsammans så kan det bli bra!
Det är viktigt att sådan samverkan inte bara bygger på personliga initiativ, betonar Vanja Stenius:
– Det måste bygga på organisationer och inte på individer. Då faller det inte om en person lämnar.

I nästan 15 år bodde Vanja Stenius i Italien. Där skrev hon klart sin doktorsavhandling och arbetade med flera nationsövergripande EU-projekt. De handlade om allt från ungdomsbrottslighet och integration till uppbyggnad av system för samverkan kring våldsutsatta barn och familjer med multiproblematik.
Vanja räknar med att ha nytta av dessa erfarenheter i sitt arbete för Finsam Gotland. Många av de människor som deltar i projekt som stöttas av Finsam har mer än ett problem med sig. En stor andel har också varit utsatta för våld eller andra trauman – trauman som kan bli hinder på vägen mot ett bättre liv.
– Myndighetskontakter i sig kan skapa nya trauman. Man kan tvingas att gång på gång berätta om vad som har hänt eller träffa förövaren. Och den som ska hjälpa kan omedvetet orsaka skada med sitt bemötande eller genom att ställa frågor på fel sätt.
Vanja har en vision om att kunna bidra till ökad traumamedvetenhet inom de organisationer som möter dessa grupper. Även arbetsgivare skulle kunna ha nytta av dessa kunskaper, för att komma till en ny arbetsplats, med allt vad det innebär, är också en utmaning.
– Det kan trigga igång processer som gör att man inte vill stanna kvar, säger Vanja Stenius.

Sedan tre år tillbaka bor Vanja Stenius i Sverige igen. Hon valde att flytta till Gotland eftersom hennes bror bodde på ön. Vanja har lärt känna det gotländska samhällslivet som projektutvecklare vid Region Gotland. I en liten region finns inte alltid specialister, men Vanja Stenius ser att Gotland har andra styrkor:
– Gotland är litet, men här finns många små aktörer som är villiga att komma samman. Och tillsammans kan vi göra mer!
Ett av de projekt som Vanja Stenius har varit med och lagt grunden till är EU-projektet “Gotland Forward”, som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet, som drar igång hösten 2023, riktar sig till människor som står långt från arbetsmarknaden och Finsam finns med som en samarbetspartner.
– Nu när projektuppbyggnaden är klar ska det bli fint att också få vara med i genomförandet, säger Vanja Stenius.

Text och foto: Eva Klint Langland