Inspiration Finsam 2018

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/inspiration2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Inspiration Finsam 2018

Fyra eftermiddagar och fyra spännande föreläsare 15 -18 oktober 2018

Nytt för i år är att alla föreläsningar planeras till eftermiddagarna, 15 -18 oktober mellan klockan 12.30 - 16.00.
Även i år kommer Finsams inspirationsdagar att vara i Säveaulan, Wisbygymnasiet, Säves väg 10, Visby.
 
 
Dessa föreläsare kommer till Inspiration Finsam 2018

Konsten att rädda liv: Våga tala om psykisk ohälsa

ULLAKARIN NYBERG

Måndagen den 15 oktober
Klockan 12.30 - 16.00
 
Ullakarin Nyberg har lång erfarenhet som psykiater. I sitt yrke föreläser honom psykisk ohälsa och suicidprevention. Genom konkreta råd och exempel visar hon hur man kan prata om det som är svårt och om vikten av att inte blunda för andra lidande. Hur ska man våga gripa in när man ser att någon mår dåligt? Ullakarin är en mycket uppskattad föreläsare som nu återkommer till Inspiration Finsam.
Aktuella böcker: "Konsten att rädda liv" och "Suicidprevention i praktiken".

Frisk utan flum: Vetenskaplig väg till bättre hälsa

Tisdagen den 16 oktober
Klockan 12.30 - 16.00
JESSICA NORRBOM
Jessica föreläser om forskning på inaktivitet/stillasittande och vad det innebär för oss. Effekter av träning både på kort och lång sikt – både med avseende på hälsa och prestation, stress och mycket mer. Tillsammans med Maria Ahlsen har hon skrivit den populärvetenskapliga hälsoboken Frisk utan flum – en vetenskaplig väg till bättre hälsa.

Engagemang – Det hållbara medlet att nå målen

NIKLAS DELMAR
Onsdagen den 17 oktober
Klockan 12.30 - 16.00
Niklas Delmar har under flera år arbetat med att bygga starka team i tider av stora förändringar. Det handlar om att se potentialen i varje individ och organisation. Niklas ger en rad insikter kring kraften i ett starkt medarbetarengagemang. När fler människor är genuint engagerade i sina arbeten kommer detta leda till att fler människor mår bättre. Att bygga goda resultat på kort sikt utan att samtidigt ta hand om medarbetarnas engagemang är inte hållbart över tid. Har vi hållbara medarbetare blir också våra resultat långsiktigt hållbara och samhället mår bättre i stort.

Förändring: Normer, mångfald, härskartekniker och jämställdhet.

JOHANNA LUNDIN
Torsdagen den 18 oktober
Klockan 12.30 - 16.00
Johanna Lundin föreläser om normer, mångfald och jämställdhet. Genom humor och igenkänning skapar hon både engagemang, motivation och ett normkritiskt perspektiv hos åhörarna för att bidra till en jämställd och inkluderande organisation. Johanna ger  verktygen för faktisk förändring. Hon vet vilka fallgropar och framgångsfaktorer som finns.
 
 
.........................................................

Inspiration Finsam riktar sig till alla anställda inom Finsams parter. Det är Region Gotland med vård, omsorg utbildning och arbetsliv samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Inbjudan riktar sig även till Finsams samarbetspartners inom näringsliv, myndigheter, arbetsplatser, organisationer och föreningar

.........................................................