BIP

BIP gör skillnad

BIP är världens största vetenskapliga studie för att ta reda på vad som faktiskt leder arbetssökande mot egen försörjning genom arbete eller studier.

Den ger evidens på hur viktigt det är att tro på människors förmåga, att bygga tillit, att ge kontinuerligt stöd och att samverka.

Forskningen har gjorts i Danmark av Væksthusets Forskningscenter i Köpenhamn.

Det som gör skillnad

Följande faktorer är mest avgörande för att en person med komplexa problem ska komma i arbete.

  • Handledarens tilltro till att individen kom i arbete.

  • Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden.

  • Kontinuerliga insatser utan avbrott.

  • Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsa, vägledning, praktik etc. parallellt.

  • Hela tiden fokus på arbete/studier.

Vid låg tilltro, byte av handledare, avbrott backade individen i sin progression mot arbete.

BIP och SKAPA

BIP är förkortning av danskans Beskæftigelses Indikator Projektet.

En svensk översättning som också används är SKAPA: Skattning av progression mot arbete.

På Gotland har BIP blivit det etablerade namnet. Ur BIP har också verbet BIPPA uppstått. Att bippa är att använda det framtagna frågeformuläret som ger både handledare och deltagare en visuell bild av vägen till arbete eller studier i form av ett spindeldiagram.

Aktuella kurser

På Gotland fortsätter vi att utbilda i BIP. Den 7 juni genomförs en tredje heldags grundutbildning.

Intresseanmälan: info@finsamgotland.se

Utbildare är Christina Matteoni och Christin Edgren som båda är certifierade BIP-utbildare. Till vardags arbetar de som arbetskonsulenter på Aktivitetsplatsen, en verksamhet som drivs av samordningsförbundet Stockholms stad.