Kommuner och regioner brister i arbetet mot våld i nära relationer

IVO:s tillsyn visar att det förekommer allvarliga brister i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete mot våld. Dessa brister riskerar leda till att vuxna och barn blir kvar i destruktiva relationer eller sociala situationer där våldet kan fortgå med allvarliga konsekvenser.

Finsam-lagen ses över

Nu ska Finsam-lagen som styr förbunden ses över, och då får samordningsförbunden vara med och ge råd. Målet är att ge människor bättre stöd på vägen mot eget arbete.

Välkommen till en festlig Finsamfrukost

UPPDATERAD: Den 7:e december delar vi ut Finsams pris 2023 i samband med ett frukostmöte. Varmt välkomna!

Kulturkraft!

Seminariedagen Kulturkraft lockade många åhörare.

Informationsmöte om Stoppa våldet

Välkommen den 24 augusti kl 13.00-14.30 till Vuxenutbildningens hörsal, Gesällgatan 7, Visby. Medverkande: Christel Martinsson och Nina Lillerskog, samordningsförbundet Skaraborg.

Möt Vanja Stenius FinsamGotlands nya förbundchef

“Jag har förstått att inom Finsam kan man verkligen genomföra saker och göra skillnad!”

Grafen v20

Trots skenande priser och stor oro under hösten 2022 kan man se en minskning i antal hushåll med ekonomiskt stöd.

“Jobbet ger stabilitet i ett instabilt liv”

Mikaela Bergstedt fick via JobbSam, numera Jobbvägen, jobb på FinsamGotland.

Börja plugga och Söka jobb

De två nya lättlästa handböckerna ‘Börja plugga’ och ‘Söka jobb’ gör vägen till studier och nytt jobb lättare att överblicka.

Två brobyggare lämnar Finsam

Två nyckelpersoner, Andreas Unger och Greta Henriksson, lämnar sina poster inom Finsam Gotland under 2023.