Den offentliga försörjningen i siffror

Hur ser den offentliga försörjning ut på Gotland – och i övriga landet? Hur stor andel har ekonomiskt bistånd eller sjuk- och aktiviteter ersättning? Hur stor andel är arbetslösa eller sjukskrivna?

Samordningsförbundet i Uppsala har tillsammans med företaget Statisticon tagit fram ett verktyg för landets alla kommuner, perioden 2014 -2019. 

Den måttenhet som används är helårsekvivalenter, det vill säga det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Läs mer och ladda ner pdf:en för Gotland och andra kommuner här.