Digitala lösningar för ökad inkludering i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämför med övriga befolkningen. De möter också större utmaningar i arbetslivet.

Nordens välfärdscenterhar tagit fram en kunskapssammanställning om digital och tekniska lösningar som bidrar till ökad inkludering.

Läs och ladda ner publikationen Ny teknik och digitala lösningar för  ökad inkludering i arbetslivet: https://nordicwelfare.org/publikationer/ny-teknik-och-digitala-losningar-for-okad-inkludering-i-arbetslivet