Statistik

VECKANS GRAF

Varje vecka publicerar vi en ny graf om utvecklingen på Gotland. Diskussionen, förståelsen och besluten om framtiden behöver bygga på fakta. Ju mer vi vet och ju mindre vi utgår från förutbestämda uppfattningar, desto större chans har vi att fatta rätt beslut om framtiden.

V.14: Ökar verkligen stressrelaterade sjukskrivningar på Gotland?

I förra veckan vaknade GT och GA:s läsare till nyheten att antalet sjukskrivna på grund av stress ökar kraftigt på Gotland. Med hänvisning till en ny rapport från försäkringsbolaget IF, med färst statistik från försäkringskassan gavs en bild av en kraftigt ökande trend för stressrelaterade sjukskrivningar. Men samtidigt motsades den trenden av både Försäkringskassan och Lena Bäckström som är primärvårdschef på Gotland, som båda intervjuades i artikeln.

Eftersom artikeln inte gav något entydigt svar på frågan om stressrelaterade sjukskrivningar på Gotland ökar eller minskar publicerar vi här den data som artikeln i grunden bygger på, så kan du själv se när antalet ökade och när antalet minskade. Grafen visar antalet gotlänningar, månad för månad, som har en pågående sjukskrivning med stressdiagnos.

Sjukskrivningarna har ökat – men sjukskrivningarna minskar

Det framgår visserligen tydligt att de stressrelaterade sjukskrivningarna har ökat jämfört med 2010. Med det framgår också att antalet har minskat sedan toppen i början av 2020. Faktum är att sjukskrivning på grund av stress har halverats under pandemiåren.

Artikeln ger skenet av sjukskrivningarna ökar när de i själva verket visar en sjunkande trend sedan tre år tillbaka. Däremot är det riktigt att de har ökat, särskilt mellan åren 2010 och 2017. Och trots de senaste årens minskning är sjukskrivningarna fortfarande fler än de var 2010.

Gotland skiljer sig från riket under pandemin

Särskilt tydligt blir den senaste årens minskning när man jämför med resten av landet. Utvecklingen på Gotland följer rikstrenden ganska väl fram till pandemin. Åren närmast innan pandemin hade de stressrelaterade sjukskrivningarna ökat något något snabbare på Gotland än riket i övrigt, men efter 2020 skiljer sig trenden markant. Pandemin ledde till att stressrelaterade sjukskrivningar i Sverige som helhet ökade kraftigt från cirka 250 fall per 100 000 invånare, till 400, en ökning med 60 procent. På Gotland gick utvecklingen precis tvärtom, från 400 till 250-300 fall per 100 000 invånare.