Guide för inkluderande arbetsplatser

Från Myndigheten för delaktighet , Arbetsförmedlinngen och SKR, Sveriges kommuner och regioner

Många personer med funktionsnedsättning hänvisas till olika bidrag, sysselsättning inom daglig verksamhet eller arbetsmarknadsåtgärder. Fler möjligheter till egen försörjning, och tillfällen att kunna bidra med sin kompetens, genom ett arbete, kommer skapa ökad livskvalitet och en känsla av sammanhang hos fler ur målgruppen.  Inom ramen för projektet Fler vägar in har denna guide tagits fram, som ett stöd på vägen till fler långsiktigt inkluderande arbetsplatser. 

Guiden finns här: Guide för inkluderande arbetsplatser 

Mer information på SKR:s hemsida