Inspiration Finsam 2019

Föreläsarna:

Här nedan följer en kort presentation av föreläsarna som medverkade under Inspiration Finsam 2019. För mer information om respektive föreläsare, samt ytterligare material kopplade till dessa, se länkar till höger.

Porträttbild Pär Johansson

I huvudet på en normalstörd

PÄR JOHANSSON

En föreläsning om dolda kompetenser, talanger och inkludering

Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson Glada Hudikteatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida.

Mångfald och samarbete mellan olika grupper berikar allas tillvaro – oavsett om det handlar om kön, hudfärg eller intelligens. Det handlar om att tänja på gränserna, trotsa fördomar, tro på människor och ge dem en chans att utvecklas.

Porträttfoto Nina och Peter Rung

Mäns våld mot kvinnor och Huskurage

NINA RUNG

En föreläsning om våld i relationer och framför allt de bakomliggande mekanismerna. Förutom att vara ett allvarligt brott är våld i relationer också ett stor folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna där vi har ett ansvar att ingripa. Men för detta kan det krävas kurage och mod. Under dagen kommer ytterligare möten att arrangeras med Nina och Peter Rung.

Porträttbild Jenny Åkerman

Ja tack, hjärna!

JENNY ÅKERMAN

En föreläsning som ger insikter i hur vi människor fungerar – och som verkligen passar alla som har en hjärna. Du får lära dig hur hjärnan är uppbyggd och hur den fungerar när den skapar sina mönster; de mönster som skapar din personlighet.

Jenny Åkerman har också erfarenhet av egen erfarenhet som bipolär, ADHD, hög IQ och Asperger-mamma, där det ena faktiskt kan hjälpa det andra.

Porträttfoto Mai-Lis Hellénius

Varje steg räknas – Hellre rund och rörlig än stillasittande

MAI-LIS HELLÉNIUS

En livsviktig föreläsning med genomgång av aktuell forskning kring bland annat rörelsens, maten och stressens betydelse för vår hälsa. Mai-Lis Hellénius budskap är att en ändring av livsstilen måste vara rolig och att det aldrig är för sent att ändra på sig. En liten förändring kan ge stor effekt på välmående och hälsa.