Finsam i Almedalen 2019: Alla dessa myndigheter och kontakter!

Måndag 1 juli kl 8.00-8.45

ALLA DESSA MYNDIGHETER OCH KONTAKTER!
Så kan individens egenmakt öka genom samverkan

MÅNDAG 1 JULI 8.00 – 8.45 JODA BAR & KÖK, SKEPPBRON 24
Det är svårt att få överblick över välfärdens organisation. Det gäller särskilt för dem som behöver flera kontakter för att få stöd mot arbete eller utbildning.

Hur kan vi samla samhällets resurser för att ge individen egenmakt över sin väg mot egen försörjning? Går det att få samverkan på riktigt?

Med utgångspunkt från insatsen Malmökraften diskuterar vi vid detta seminarium om hur resurser kring långtidsarbetslösa kan samlas, så att individen får möjlighet att påverka sin situation och engagera sig i sin egen planering.

Medverkande:
Tobias Edwardson,
Enhetschef, Malmö stad
Petra Johannesson, Sektionschef, Arbetsförmedlingen
Ingrid Svenning, Vårdcentralschef, Region Skåne
Cecilia Braun, Enhetschef, Försäkringskassan
Harun Malagic, Projektledare, Arbetsförmedlingen
Petra Quandt Farkas, Enhetschef, Malmö stad
Solveig Zander (C), Ledamot, Riksdagens socialförsäkringsutskott
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Ledamot, Riksdagens socialförsäkringsutskott
Mikael Jung, Förbundschef, Finsam i Malmö

Moderator: Irma Görtz, NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund.

I Sverige har vi kommit långt när det gäller välfärd. Men att hitta rätt på välfärdskartan är inte lätt för den som behöver stöd från flera håll att komma till arbete eller studier. Kontakterna med handläggare och myndigheter kan bli många. Alla myndigheter är bra på sina områden men ofta saknas helhetsbilden.

I Malmökraften samverkar socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården – två kommunala och två statliga verksamheter. Var finns svårigheterna? Var finns vinsterna?
Om det fungerar, varför gör inte alla så?

Välkomna att stanna kvar efter seminariet. Samtalet fortsätter också under dagen vid Finsams tält vid Cramérgatan, plats 318 (nära Almedalen).

Kontaktperson: Mikale Jung
Förbundschef FINSAM i Malmö
mikael.jung@finsamimalmo.se