Motiverande Samtal_old

MI – Motiverande samtal

Finsam Gotland har arrangerat MI-utbildningar och inspirationsdagar sedan 2016. Många har sin utbildning från annat håll, både nyare och längre tillbaka. Alla är välkomna att samverka och mötas kring MI på Gotland.

Beslut rörande Finsams MI-utbildningar bygger på intresseanmälningar via länken nedan.

Intresseanmälan kan göras av enskilda och chefer/arbetsledare – inom Finsams parter, dvs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland. Vi strävar efter att det blir en bra blandning vid varje utbildning, med målsättningen att man skapar förståelse för varandras verksamheter.

Om någon arbetsplats har ett större vill göra en större intern satsning på MI kan man kontakta Finsam (info@finsamgotland.se) och det MI-nätverk som bildats sedan Finsam började med dessa utbildningar.

En av målsättningarna med nätverket har varit att utbilda egna MI-utbildare och MI-stödjare inom Finsams parter. I nätverket finns numera anställda som eventuellt skulle kunna genomföra MI-utbildningar internt.

Nedan finns en länk till intresseanmälan för kommande utbildningar i Motiverande Samtal.

Anmäl ditt intresse