Paraplynätverket

Med Paraplynätverket vill FinsamGotland skapa en mötesplats för dem som arbetar med arbetsmarknad och sysselsättning på Gotland – strategiskt och i verksamheter.

Syfte:
Utbyte av kunskap och erfarenheter samt att skapa kontakter.
En målsättning är att vi tillsammans kan sammanställa en aktuell och levande aktivitetskarta.

Sidan är under uppbyggnad