Finsams pris 2013

Finsams pris 2013

Tobias Mattson och Pär Andersson är de första mottagarna av FinsamGotlands hedersutmärkelse, respektive pris för gott mottagande i samband med arbetsträning.

Pär Andersson driver det lilla jordbruksföretaget Gute Ägg i Bäl. Han tilldelades Finsams pris 2013 till arbetsgivare och arbetsplats för utmärkt mottagande vid arbetsträning.

Pär Andersson har med stort hjärta tagit emot deltagare från Finsamprojektet Unga Kvinnor. Trots att han är ensamföretagare, har han med stort engagemang bidragit till att utanförskap blivit innanförskap. Han ser hela människan och har genom sin helhjärtade satsning erbjudit deltagaren en arbetsplats men också utbildning och satsning på arbetsmiljön.
Två glada pristagare med diplom och blommor
– Jag är mycket stolt över den här utmärkelsen, tackade Pär Andersson. Jag har ett litet företag, men när jag fick information om projektet Unga Kvinnor i min brevlåda, ringde jag genast och sa att jag var intresserad att hjälpa till.

Unga Kvinnor ger stöd till kvinnor, 16-29 år, som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknad och skolgång. En kort tid efter att kontakt tagits kom en deltagare till Gute gård i Bäl.

– Hon har varit hos oss i ett år nu och jag tycker att vi växter tillsammans. Jag ser fram emot att vi fortsätter tillsammans. Och kan jag hjälpa till mer så gör jag det gärna, avslutade Pär.

Tobias Mattsson tilldelades FinsamGotlands hederspris 2013. Som butikschef på Rusta var han drivande initiativtagare till Arbetsgivarring Skarphäll – en modell som fått nationell uppmärksamhet. Hederspriset gäller också Tobias personliga föredömliga sätt som arbetsledare för deltagarna. ”Han visar tålamod, förtroende, bra feed-back, respekt och uppmuntran men kan också tala allvar när det behövs har fått många ungdomar att växa och se sina potentialer.”, står det bland annat i motiveringen. Slutligen får Tobias även hederspriset för att han är en god ambassadör för Finsam både på hemmaplan och i större sammanhang runt om i Sverige.

– Det har varit en spännande och roligt resa att får ihop det här samarbete mellan myndigheter och det privata näringslivet, sa Tobias Mattsson i sitt tacktal. Vi har haft en del att lära om varandra från båda håll – det är en viktig grund att stå på.

Prisutdelare var Regionråd Hanna Westerén, Finsams ordförande på Gotland. De båda pristagarna fick, förutom diplom och blommor, en lunchbuffé till sin verksamhet, levererad från det sociala företaget Visby Catering, tillsammans med en ambassadör från (H)järnkoll. Hederspristagaren fick också en skulptur symboliserade styrka och uthållighet, designad av konstnären Anne Nilsson i Sysne