Finsams pris 2014

Finsams hederspris 2014

Eva Jupiter har med nytänkande, erfarenhet och stort engagemang lagt grunden till Finsam Gotland. Projekt, mötesplatser och strukturpåverkan har blivit Finsams tre stadiga ben.

Genom att alltid ge sig tid att lyssna har Eva skapat förtroende och byggt broar mellan verksamheter och människor.

Med sitt arbete har Eva Jupiter blivit själva definitionen för orden samverka på Gotland.