Finsams pris 2016

Finsams pris 2016

Två glada pristagare med diplom och blommor framför åhörare
Handledaren Anna Malmqvist och Leva Kungslador tilldelades årets Finsampris, för utmärkt mottagande i samband med förberedande arbetsträning.

Motiveringen lyder: Leva Kungslador med verksamhetsledare Anna Malmqvist har visat ett stort engagemang och en stark förståelse för människor som behöver förberedande arbetsträning.

Inställningen att ta emot många personer, från flera olika håll, med individuella arbetstider och anpassningar efter individens förutsättningar har varit beundransvärd. Den förberedande arbetsträningen bestod av trädgårdsarbete, vaktmästeri, snickeri och allt i allo – allt anpassat efter person.

Tid har avsatts för att vägleda, stötta och svara på frågor.

Resultatet är något som aldrig hade gått att förverkliga utan många händers medverkan.

Allas insats har haft betydelse.Alla har fått möjlighet att lyckas.Alla kan känna en gemensam stolthet. En av de viktiga samhällsinsatserna gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete. Genom arbetsträning ges deltagaren möjlighet att bygga upp vardagsrutiner och självförtroende. Det handlar det om att finnas i ett sammanhang där det man gör betyder något – man ser att en förändring är möjlig.

Det är mot denna bakgrund Finsam delar ut ett årligt pris till arbetsplats och arbetsledare som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning.