Finsam pris 2017

Finsams pris 2017

Två glada pristagare med blommor

Bo Eriksson, bygglovsenheten Region Gotland, tilldelades Finsams hederspris 2017,  för värdefull insats som bidrar till nytänkande.
Motiveringen lyder:
Se kraften! Bo Eriksson ser resurserna – inte hindren – hos personer som behöver anpassning och stöd på en arbetsplats.
Bo visar stor lyhördhet för dessa personers behov och har tillsammans med övriga medarbetare avsatt tid för handledning. Han skapar förutsättningar för individen att växa och utvecklas. Arbetsprövning och praktik har också lett till anställningar med lönestöd.
Bo Eriksson är ett föredöme som enhetschef. Han ser hur mångfald gynnar verksamheten och att det på sikt möjliggör resurser.
FinsamGotlands pris 2017 till arbetsplats för utmärkt mottagande vid arbetsträning tilldelas COOP Forum, Visby
COOP Forum har visat ett brinnande intresse och stor förståelse för individer med behov av stöd in mot arbete.
Man har haft en professionell inställning från start i samarbetet kring förberedande arbetsträning. All personal har bistått med ett positivt bemötande. Att också erbjuda arbetskläder, omklädningsrum och frukost gör att deltagarna känt sig välkomna i det sammanhang som arbetslivet innebär.
COOP Forum har även öppnat för att själva handleda personer, som övergått till mer omfattande arbetsträning. Vi vill särskilt nämna Therese Johansson och Therese Tofftén för deras insats som kontaktpersoner.