Finsams pris 2018

Finsams pris 2018

Finsams pris 2018 till arbetsplats som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning tilldelades ÖoB.

Finsam delar också ut ett hederspris för värdefull insats som bidrar till samverkan och nytänkande. Detta pris gick 2018 till Stadsodlarna som över tid byggt upp en verksamhet där människor verkligen kan växa.

Personalen vid ÖoB borde skriva en bok om det samhällsansvar en arbetsplats kan ta, genom att erbjuda plats för personer som behöver stärka sitt självförtroende och öka sina förmågor mot arbetslivet.

Målsättningen är beundransvärd. Med tydlig planering kan deltagarens arbetsförmåga utvecklas i takt med sysslor och ansvar, utifrån egna förutsättningar. Man arbetar aktivt med att bjuda in, så att alla blir en i gänget.

ÖoB ger våra deltagare möjligheten att växa som person och känna att arbete och egen försörjning faktiskt är en möjlig framtid, skriver JobbSam i sin nominering.

Visby stadsodling har målmedvetet och över tid byggt upp en verksamhet där man tar emot människor i arbetsprövning.

Visby stadsodling har skapat en kreativ och tillåtande miljö som främjar läkande och testning av förmåga. Detta hjälper till att lyfta och uppmuntra individen att växa i sin kapacitet.

Målet är att stödja deltagarna att närma sig återgång till arbetslivet i samband med sjukdom och/eller funktionsnedsättningar.