Finsams pris 2019

Finsams pris 2019

Fyra glada pristagare står med blommor och diplom

FinsamGotlands pris 2019 tilldelades tre arbetsplatser som öppnat dörren för personer som av olika skäl behöver extra stöd för att komma tillbaka till egen försörjning – eller kanske aldrig har haft ett jobb.

Årets kollektiva pris 2019 gick till Roland Salemark och bokhandeln Wessman och Pettersson, som i sitt arbetssätt ökar deltagarens självförtroende och ger insikten att ett hållbart yrkesliv är möjligt. Nominerad av JobbSam.

Årets raket 2019 är Gotlandsflis med vd Ulf Ahlby, som under det senaste året öppnat upp sin arbetsplats för flera personer som haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.  Nominerad av SIUS-konsulenterna vid Arbetsförmedlingen.

Två glada pristagare av Hederspriset står med diplom och blommor

Hederspriset 2019 gick till Hasse Bergvall och Gotska Golfklubben som under lång tid byggt upp ett samarbete med Arbetsförmedlingen kring arbetsträning och praktik. Nominerad av SIUS-konsulenterna vid Arbetsförmedlingen.