Mikael Rehnberg 2017

Mikael har kort brunt hår och mörk kavaj
Mikael Rehnberg- Stressrelatering: Hälsa och ohälsa i arbetslivet. Torsdagen den 12 oktober (2017) klockan 8.30-12.00

Stressrelatering: Hälsa och ohälsa i arbetslivet

Mikael Rehnberg är ursprungligen biolog. Med ett brinnande intresse för vad som händer i våra kroppar när vi utsetts för stress valde han att rikta in sig på arbetsmiljöfrågor.

Mikael föreläser och utbildar med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa. Han är en flitigt anlitad föreläsare och hans biologiutbildning är en stor tillgång när han föreläser om stressrelaterad hälsa, hälsofrämjande strategier och stressrelaterad ohälsa.

Mikael förklarar pedagogiskt och intressant vad som händer i kroppen när vi utsetts för stress. Detta göra det enklare för en själv att förstå och förhoppningsvis också undvika att hamna i stressrelaterade sammanhang och det gör det också enklare för organisationer att arbeta med att skapa mer hälsosamma arbetsplatser.

Mikael ger under sina utbildningar konkreta verktyg för detta arbeta som kan börja användas efter utbildningen.

Mikael Rehnberg har även varit projektledare för Friskare arbetsplatser, ett mångårigt projekt vars syfte var att åstadkomma hållbara hälsoekonomiska effekter i arbetslivet. Fokus i projektet var att väva samman systematiken i ett traditionellt förebyggande arbetsmiljöarbete med hälsofrämjande strategier på individ- och organisationsnivå.