Vårt Gotland 2040

Regional Utveckling

Vårt Gotland 2040 heter den regionala utvecklingsstrategi (RUS) som gäller sedan februari 2021.  I RUS:en beskrivs de utmaningar och mål vi behöver arbeta mot på Gotland – för bästa möjliga framtid att Gotland för oss som bor och vekar på Gotland. Och alla som besöker vår ö.

Visionen är Gotland ska vara en kreativ ö med plats för hela livet.

Läs mer på Region Gotlands hemsida: https://www.gotland.se/regionalutveckling

DOKUMENT

Vårt Gotland 2040 (kort version)
Vårt Gotland 2040, RUS