Finsam i Almedalen 2019: Den svåra konsten att arbeta tillsammans

ody>

Torsdag 4 juli kl 10.00-10.45

DEN SVÅRA KONSTEN ATT ARBETA TILLSAMMANS

Samverkan kring välfärd och arbetsmarknad

TORSDAG 4 JULI 10.00 – 10.45, JODA BAR & KÖK SKEPPSBRON 24

Det finns grupper som behöver stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Därför finns samordningsförbund där kommuner och myndigheter kan samverka kring enklare arbetsmodeller med individen i fokus.

Ingen ska behöva fundera över vem som är huvudman. Det ska fungera sömlöst. Men hur går det?

Medverkande:
Ann-Christin Jans
, projektledare, Inspektionen för socialförsäkringen
Fredrik Johansson Tormod, utredare/forskare, Inspektionen för socialförsäkringen
Leif Klingensjö, Sektionschef, SKL, Nationella Rådet
Maria Kindahl, Direktör för Avdelningen Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen, Nationella rådet
Martin Jonasson, Områdeschef, Försäkringskassan, Nationella Rådet (ordf)
Jenny Rehnman, Chef för avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen, Nationella rådet

Moderator: Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås.

På regeringens uppdrag utvärderar Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) samordningsförbundens verksamhet och resultat. Två aktuella rapporter har presenterats under våren.

I den första rapporten konstateras att det finns skäl att se över hur samverkan mellan myndigheterna kan förbättras:

Hur är uppdraget att samverka formulerat i de statliga myndigheternas instruktioner?

I den andra rapporten konstateras att samordningsförbunden gör skillnad för individer. I kommuner med samordningsförbund minskar andelen med sjukpenning – medan andelen med sjuk- och aktivitetsersättning ökar. Andelen män som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete ökar i kommuner där det finns samordningsförbund.

Vad innebär detta för kommuner och landsting?

Vad innebär det för individen som behöver stöd från samverkande myndigheter?