Almedalen 2019: Agenda för integration

Torsdag 4 juli kl 9.00-9.45

AGENDA FÖR INTEGRATION

Hur klarar kommunerna utmaningen?

TORSDAG 4 JULI 9.00 – 9.45, JODA BAR & KÖK SKEPPSBRON 24

En av de viktigaste frågorna för vårt samhälle är integrationen av nyanlända.

Det finns utmaningar på lång och kort sikt. Det handlar om bostäder, skola, utbildning och arbete. Här finns också stora möjligheter.

Hur kan stat, kommuner och regioner arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar?

Medverkande:
Leif Klingensjö
, sektionschef, SKL, Sveriges kommuner och landsting
Kenny Sjöberg ,huvudprojektledare, Hälsoskola för nyanlända
Vedad Begovic, Hälsoskola för nyanlända
Helena Rennemark, Hälsoskola för nyanlända

Vida Ann Torelöv, Hälsoskola för nyanlända

Moderator: Marie Svensson, NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Upplevd hälsa är en förutsättning för fungerande integration. Den som inte mår bra får svårt att hitta tillräcklig kraft att etablera sig i det nya. I Sörmland har man under flera år utvecklat metoder och arbetssätt som förkortar den tid det tar för nyanlända att komma ut i arbete.

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram en agenda för integration med 65 konkreta förslag till regering och riksdag för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering. I agendan finns även utvecklingsområden för kommuner och regioner.

Agendan omfattar mottagningssystemen, etableringen på arbetsmarknaden, integration i samhället, barn och unga, hälsa, ersättningar till kommuner och landsting samt forskning och utveckling.

Agendan togs fram 2017. Vad har hänt sedan dess?