Inspiration Finsam 2018

Tema för årets inspirationsdagar: Utmaning, förändring, engagemang och hälsa

Föreläsarna:

Här nedan följer en kort presentation av föreläsarna som medverkade under Inspiration Finsam 2018. För mer information om respektive föreläsare, samt ytterligare material kopplade till dessa, se länkar till höger.

Ullakarin har kort mörkt hår och svart jacka

Konsten att rädda liv: Våga tala om psykisk ohälsa

ULLAKARIN NYBERG

Ullakarin Nyberg har lång erfarenhet som psykiater. I sitt yrke föreläser honom psykisk ohälsa och suicidprevention. Genom konkreta råd och exempel visar hon hur man kan prata om det som är svårt och om vikten av att inte blunda för andra lidande. Hur ska man våga gripa in när man ser att någon mår dåligt?

Ullakarin är en mycket uppskattad föreläsare som 2018 återkom till Inspiration Finsam.

Jessica har blont hår och blommig blus

Frisk utan flum: Vetenskaplig väg till bättre hälsa

JESSICA NORRBOM

Jessica föreläser om forskning på inaktivitet/stillasittande och vad det innebär för oss. Effekter av träning både på kort och lång sikt – både med avseende på hälsa och prestation, stress och mycket mer. Tillsammans med Maria Ahlsen har hon skrivit den populärvetenskapliga hälsoboken Frisk utan flum – en vetenskaplig väg till bättre hälsa.

Niklas har snaggat hår och skäggstubb

Engagemang – Det hållbara medlet att nå målen

NIKLAS DELMAR

Niklas Delmar har under flera år arbetat med att bygga starka team i tider av stora förändringar. Det handlar om att se potentialen i varje individ och organisation. Niklas ger en rad insikter kring kraften i ett starkt medarbetarengagemang. När fler människor är genuint engagerade i sina arbeten kommer detta leda till att fler människor mår bättre. Att bygga goda resultat på kort sikt utan att samtidigt ta hand om medarbetarnas engagemang är inte hållbart över tid. Har vi hållbara medarbetare blir också våra resultat långsiktigt hållbara och samhället mår bättre i stort.

Johanna har blont uppsatt hår och röd tröja

Förändring: Normer, mångfald, härskartekniker och jämställdhet.

JOHANNA LUNDIN

Johanna Lundin föreläser om normer, mångfald och jämställdhet. Genom humor och igenkänning skapar hon både engagemang, motivation och ett normkritiskt perspektiv hos åhörarna för att bidra till en jämställd och inkluderande organisation. Johanna ger verktygen för faktisk förändring. Hon vet vilka fallgropar och framgångsfaktorer som finns.