Grafen v20

Trots skenande priser och stor oro under hösten 2022 kan man se en minskning i antal hushåll med ekonomiskt stöd.

”Jobbet ger stabilitet i ett instabilt liv”

Mikaela Bergstedt fick via JobbSam, numera Jobbvägen, jobb på FinsamGotland.

Börja plugga och Söka jobb

De två nya lättlästa handböckerna ’Börja plugga’ och ’Söka jobb’ gör vägen till studier och nytt jobb lättare att överblicka.

Två brobyggare lämnar Finsam

Två nyckelpersoner, Andreas Unger och Greta Henriksson, lämnar sina poster inom Finsam Gotland under 2023.

Grafen v15

Veckans graf rör stressrelaterade sjukskrivningar på Gotland.

Grafen v13

Vi kommer här på hemsidan publicera grafer om utvecklingen på Gotland. Denna första vecka tittar vi på ungdomsarbetslösheten efter pandemin.

Gotlandshuset

”Genom historien kan vi förstå vår nutid.”
Läs mer om boken Gotlandshuset och var du kan beställa den.

Välkommen till förlängd Finsamfrukost

Måndagen den 13 mars kl 8-9 samt 9-10, Vuxenutbildningens hörsal.
Vad händer hos Försörjningsstödet och hos Budget- och skuldrådgivningen?

Inspiration Finsam 2023: Ullakarin Nyberg

Den 10 februari kl 9-12 kommer Ullakarin Nyberg ge en föreläsning om psykisk hälsa i pandemins spår. Plats: Wisbygymnasiets aula

Inspiration Finsam 2023: Mai-Lis Hellénius

Den 24 januari kommer Mai-Lis Hellenius ge två föreläsningar på temat hälsa och levnadsvanor. Plats: Wisbygymnasiet aula.