Inspiration Finsam 2017

Välkommen till Inspiration Finsam 2017

Två dagar med fyra föreläsningar – nu i nya lokaler!

Årets INSPIRATION FINSAM kan ses som en verktygslåda för arbetsliv och folkhälsa.

Vid fyra föreläsningar behandlas frågor som arbetsmiljö, kreativitet, bemötande, integration, mångfald och hur vi kan bygga välmående på lång sikt. Läs mer om föreläsarna och deras ämnen här nedan och i spalten till höger.

Nytt för i år är att Finsams inspirationsdagar flyttar till de nyrustade lokalerna i Säveaulan, Wisbygymnasiet, Säves väg 10, Visby.

Tema för årets inspirationsdagar: Verktygslåda för arbetsliv och folkhälsa

Föreläsarna:

Här nedan följer en kort presentation av föreläsarna som medverkade under Inspiration Finsam 2017. För mer information om respektive föreläsare, samt ytterligare material kopplade till dessa, se länkar till höger.

Sahar har mörkt uppsatt hår och mörkblå blus
Sahar Almashta: Konkreta verktyg och folkbildning. Onsdagen den 11 oktober (2017) klockan 8.30-12.00

Verktyg och metoder: Integration i praktiken

SAHAR ALMASHTA

Bra bemötande, fungerande mångfald, kommunikation och organisationsutveckling är något föreläsaren Sahar Almashta brinner för. Hon är född i Babylon, och hennes erfarenheter som inflyttad är något hon använder sig av när hon utbildar och ger konkreta råd i hur arbetsplats bäst blir integrerad.

Modigare och tydligare dialog i kombination med ömsesidig respekt och empati är nyckeln menar Sahar, som med humor och engagemang ger exempel på hur mycket som går att vinna.

Inledning med: Arbetsförmedlingen/etablering, Region Gotlands Integrationssenhetbsamt IpA, Integration på arbetsplatsen.

Mattias har kort skägg och brunt hår i sidbena
Mattias Ribbing: Hjärnjogging – Ny kunskap för din hjärna. Onsdagen den 11 oktober (2017) klockan 13.00-16-30

Hjärnjogging: Ny kunskap för din hjärna

MATTIAS RIBBING

Små förändringar i tanken kan leda till stora förändringar i din vardag.

Faller du lätt tillbaka i gamla mönster? Har du svårt att hitta glöden när det går trögt? Händer det att du ger upp innan du nått din dröm?

En föreläsning om den senaste kunskapen om hjärnan – omvandlad till enkla verktyg som mätbart förbättrar dina prestationer. Verktygen är framtagna för att ge konkreta resultat, både på kort och lång tid.

Mikael har kort brunt hår och mörk kavaj
Mikael Rehnberg- Stressrelatering: Hälsa och ohälsa i arbetslivet. Torsdagen den 12 oktober (2017) klockan 8.30-12.00

Stressrelatering: Hälsa och ohälsa i arbetslivet

MIKAEL REHNBERG

Mikael Rehnberg är utbildad biolog. Med ett brinnande intresse för vad som händer i våra kroppar när vi utsetts för stress valde han att rikta in sig på arbetsmiljöfrågor.

Mikael föreläser med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa.

Inledning med enhetschef Anna Myhr som berättar om Daglig verksamhet och Finsamprojektet LärSam som nu går över i nästa fas, LärSam Unga.

Katarina har långt blont hår och ljus polotröja
Katarina Blom – Positiv psykologi: Lycka på fullt allvar. Torsdagen den 12 oktober (2017) klockan 13.00-16.30. Foto: Caroline Andersson Renaud

Positiv psykologi: Lycka på fullt allvar

KATARINA BLOM

Katarina Blom är psykolog med positiv psykologi som specialområde. Den nya positiva psykologin tar avstånd från grundlösa lyckolöften och synar istället vetenskapen bakom. Målet är att om att lära känna sig själv, vad man mår bra av och hur man kan stå starkare i såväl medgång som motgång. Det handlar om att uppmärksamma det man själv anser vara det goda i livet

Inledning med Veronica Hermann, Region Gotland, som berättar om det det övergripande arbetet kring psykisk ohälsa och suicidprevention och satsningen Första hjälpen till psykisk hälsa