Personuppgifter, GDPR, Fotografering

Personuppgifter och GDPR

När du skickar e-post, anmäler dig till våra seminarier, utbildningar eller nyhetsbrev lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för all behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018. Lagen ska skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Som exempel kan nämnas namn, personnummer, fotografier, ljudupptagningar med mera.

Personuppgifter om dig behandlas bara om det finns laglig grund. En sådan laglig grund kan vara ett aktivt samtycke från dig, till exempel en anmälan via länk till en utbildning.

Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, om det finns en rättslig förpliktelse, för att skydda den registrerades grundläggande intressen eller för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Fotografering

Vid fotografering för bilder till FinsamGotlands webbplats har vi som rutin att be om muntligt samtycke vid fotograferingstillfället.

Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen som du inte vill ska finnas där, vill vi att du kontaktar oss i ett e-postmeddelande till info@finsamgotland.se.  Uppge vilken bild och på vilken webbsida bilden finns så tas den bort.