Kulturkraft

Virkad zombie skapad av Fideli, med ett rött hjärta broderat på bröstet
Anti Perfekt
På spåret mot arbetsmarknaden
Design: Fideli Pettersson

28 augusti: Välkommen till inspirerande seminariedag

KULTURKRAFT!

Hur kan kultur hjälpa oss på vägen mot psykisk och existentiell hälsa?

Inled hösten med en seminariedag om kultur som friskvård och som verktyg vid rehabilitering och för att bryta utanförskap.

När: 28 augusti
Var: Ljusgården (Region Gotland), Visborgsallén 19, Visby
Tid: Dagen är uppdelad i två pass 9.00-12.00 samt 13.00-16.00 (se nedan)
Ullakarin Nyberg medverkar som moderator under hela dagen.
Välj båda passen – alternativt för- eller eftermiddag
Arrangör: Finsam Gotland och Kulturenheten, Region Gotland
Anmälan via denna länk

Seminarium 1
Klockan 9.00-12.00:
Ullakarin Nyberg har lång erfarenhet som psykiater. I sitt yrke föreläser hon om psykisk ohälsa och suicidprevention.
Fredrik Olsson, konstnär under namnet Yokomasi.
Fideli Pettersson, zombiekreatör.
Håkan Mattsson, terapeut som arbetar med biblioterapi och kreativt skrivande.

Seminarium 2
Klockan 13.00-16.00:
Stefan Karlsson Konstateljén Psykiatri Affektiva vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Karina Kampe är musiker som också arbetar med inriktining Musik föder hälsa.
Dagen avslutar med ett panelsamtal: Hur kan kultur hjälpa oss på vägen mot psykisk och existensiell hälsa.

Forskning har visat att kulturupplevelser och eget skapande kan förebygga ohälsa, genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Forskning har också̊ visat att kultur kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbete och att musik kan ge förbättrade studieresultat.