Finsam i Almedalen 2019

ATT RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA är den röda tråden för FINSAM:s frukostmöten och seminarier under Almedalsveckan 2019.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?
Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet!

Liksom tidigare år finns också ett bemannat marknadstält, måndag till fredag mellan 10.00-16.00. Här finns representanter för Dagens tema på plats för att svara på frågor och berätta om arbetssätt som tagits fram i genom samverkan.

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), FinsamGotland och övriga medverkande samordningsförbund.

Måndag 1 juli kl 8.00-8.45

ALLA DESSA MYNDIGHETER OCH KONTAKTER!

Så kan individens egenmakt öka genom samverkan

Måndag den 1 juli 8.00 – 8.45 Joda & Kök Skeppsbron 24

Det är svårt att få överblick över välfärdens organisation. Det gäller särskilt för dem som behöver flera kontakter för att få stöd mot arbete eller utbildning. Hur kan vi samla samhällets resurser för att ge individen egenmakt över sin väg mot egen försörjning? Går det att få samverkan på riktigt?

Seminariet utgår från insatsen Malmökraften där alla resurser kring långtidsarbetslösa samlas på ett ställe. LÄS MER HÄR

Tisdag 2 juli kl 8.00-8.50

NÄR UTANFÖRSKAP BLI INNANFÖRSKAP!

Samverkan kring psykisk ohälsa och socialt ansvarfulla upphandlingar

Tisdag den 2 juli 8.00 – 8.50 Joda & Kök Skeppsbron 24
Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Inte sällan har detta sina rötter i stress på arbetsplatsen. Vilka förutsättningar finns att behålla eller återgå till arbete efter sjukskrivning? Hur kan sociala kriterier vid upphandling som ge en arbetsmarknad för alla? Seminariet utgår från erfarenheter från två Finsamfinansierade verksamheter i Lund och Halland – där målet är att skapa förutsättningar för en arbetsmarknad för alla! LÄS MER HÄR

Onsdag 3 juli kl 8.00-8.50

EN ARBETSMARKNAD DÄR ALLA BEHÖVS!

Stöd till de som inte ensamma vågar ta första steget

Onsdag den 3 juli 8.00 – 8.50 Joda & Kök Skeppsbron 24
Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Vissa kan ha funktionsvariationer som gör det svårt att söka ett arbete. För unga hemmasittare kan det första steget vara att bli sedd. Alla människor behövs. Alla vågar inte ta första steget på egen hand. Hur viktigt är det att få stöd? Seminariet utgår från erfarenheter från KOLL PÅ: 20-25 i Falun och PORTEN i Karlstad där samverkan är nyckelord. Målgrupperna är olika – men framgångsmodellen gemensam. LÄS MER HÄR

Torsdag 4 juli kl 8.00-8.45

VÄSSAD SAMVERKAN INKLUDERAR FLER

Så undviker vi ett samhälle med vi och dom!

Torsdag den 4 juli 8.00 – 8.45 Joda & Kök Skeppsbron 24
Samhällets resurser måste bli mer tillgängliga för dem som behöver samordnat stöd. Det handlar om att ge individen makt över sin situation och utveckling, men också om att minska samhällsklyftor och utanförskap. Hur hanterar myndigheterna inkludering för individer med komplex problematik? Finns tillräckliga kunskaper? Seminariet utgår från INKLUDERANDE REHABILITERING, en stor gemensam satsning under tre år i Göteborg. Erfarenheterna har lett till en ny högskoleutbildning och internationellt samarbete. LÄS MER HÄR

Torsdag 4 juli kl 9.00-9.45

AGENDA FÖR INTEGRATION

Hur klarar kommunerna utmaningen?

Torsdag den 4 juli 9.00 – 9.45 Joda & Kök Skeppsbron 24

En av de viktigaste frågorna för vårt samhälle är integrationen av nyanlända. Det finns utmaningar på lång och kort sikt. Det handlar om bostäder, skola, utbildning och arbete. Här finns också stora möjligheter.Hur kan stat, kommuner och landsting arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar? Seminariet utgår från SKL:s AGENDA FÖR INTEGRATION samt HÄLSOSKOLA FÖR NYANLÄNDA i Sörmland. LÄS MER HÄR

Torsdag 4 juli kl 10.00-10.45

DEN SVÅRA KONSTEN ATT ARBETA TILLSAMMANS

Samverkan kring välfärd och arbetsmarknad

Torsdag den 4 juli 10.00 – 10.45 Joda & Kök Skeppsbron 24
Det finns grupper som behöver stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Därför finns samordningsförbund där kommuner och myndigheter kan samverka kring enklare arbetsmodeller med individen i fokus. Ingen ska behöva fundera över vem som är huvudman. Det ska fungera sömlöst. Men hur går det? På regeringens uppdrag genomför ISF (Inspektionen för Socialförsäkringen) under tre år en utvärdering av samordningsförbunden. LÄS MER HÄR

Torsdag 4 juli kl 11.00-11.45

STÖDET TILL VÅLDUTSATTA BRISTER

Vi måste ta mäns våld mot kvinnor på större allvar

Torsdag den 4 juli 11.00 – 11.45 Joda & Kök Skeppsbron 24
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. En ny internationell studie visar att det finns brister i det svenska kvinnofridsarbetet. Hur kan välfärdens aktörer agera för att öka kunskap och metod som leder till tidiga insatser i arbetet mot våld? LÄS MER HÄR

Torsdag 4 juli kl 12.00-12.45

HUR KAN MYNDIGHETER ARBETA TILLSAMMANS?

Om stöd till dem som står långt från arbetsmarknaden

Torsdag den 4 juli 12.00 – 12.45 Joda & Kök Skeppsbron 24

LUNCHSEMINARIUM:
De som står långt utanför arbetsmarknaden behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Ingen myndighet löser detta på egen hand. Hur kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting genom samverkan stödja personer som står långt från arbete? LÄS MER HÄR

Torsdag 4 juli kl 13.00-13.45

JÄMSTÄLLD VÄLFÄRD

Gör vi som vanligt rikserar vi att ge män och kvinnor olika förutsättningar

Torsdag den 4 juli 13.00 – 13.45 Joda & Kök Skeppsbron 24
Vilket stöd erbjuds kvinnor och män som har svårt att komma in på arbetsmarknaden – är det jämställt? Upplever kvinnor och män någon skillnad på bemötandet? Spelar det någon roll för resultatet? Vilket stöd erbjuds kvinnor och män som har svårt att komma in på arbetsmarknaden – är det jämställt? Hur kan vi öka kvinnor och mäns möjligheter att närma sig studier och arbete genom att bryta invanda mönster?
Välkommen till ett seminarium med fokus på genus och möjligheter. LÄS MER HÄR